Regulamin studia treningowego FitnessLab

Poniższy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z usług na terenie studia FinessLab znajdującego się przy ul. Gorgolewskiego 3 w Ostrzeszowie oraz tej witryny.

Zasady te dotyczą wszystkich Usługobiorców.

W zajęciach może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba, która ukończyła 16 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju sportowym oraz bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.

Na terenie obiektu sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania i przynoszenia alkoholu.

Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

Zabronione jest przychodzenie w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

W przypadku przebytych urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy uzyskać zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

Osoby trenujące w studiu FitnessLab wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku w mediach społecznościowych studia FitnessLab

Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.

Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione na terenie obiektu, studio FitnessLab nie ponosi odpowiedzialności.

Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu FitnessLab.